Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht aan de afdeling klantenservice door te geven. Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantservice zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

 

Onze gegevens

Bed-mode.nl
Het Leunenberg 722
7544 JN  Enschede
Nederland
+31 (0)53 4353194
klantenservice@bed-mode.nl

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Bed-mode.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).