Privacy Verklaring

Op de wegwinkel van Bed-mode.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Bed-mode.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacy wetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat :

* Bed-mode.nl duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring.

* Bed-mode.nl onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

* Bed-mode.nl u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

* Bed-mode.nl passende beveiligingsmaatregeen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht                                        

   persoonsgegevens verwerken.

* Bed-mode.nl uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op u aanvraag ter inzage te bieden,te corrigeren of te verwijderen. 

Bed-mode.nl is de verantwoordelijke voor de gegevens verwerking.

Bed-mode.nl gebruikt de volgende gegevens van u

* NAW gegevens

* Telefoonnummer

* Factuuradres

* Emailadres

* Betalingsgegevens

* Geslacht

* Geboorte datum

* IP-adres

Publicatie 

Bed-mode.nl publiceert uw klankgegevens niet

Bed-mode.nl

Het Leunenberg 722

7544 JN

ENSCHEDE